Tävlingsupplägg

Tävlingen är endast öppen för privatpersoner som säljer på Tradera. Det finns två olika kategorier du kan vinna inom: flest antal sålda objekt under tävlingsperioden 2018-10-01 – 2018-11-11 och största procentuella ökning av antal sålda objekt under perioden 2018-10-01– 2018-11-11, jämfört med hela din försäljning i september månad 2018. Du kan enbart vinna i en kategori.

Hur fungerar största procentuella ökning?

Försäljningen under tävlingsperioden jämförs alltså med den du hade i september månad 2018. Personen som procentuellt sett ökar antalet sålda objekt mest vinner. Auktioner och försäljning till fast pris räknas in i tävlingen.

All försäljning under tävlingsperioden 2018-10-01 – 2018-11-11 räknas som tävlingsbidrag, oavsett om annonserna skapades innan perioden började eller innan du anmälde dig genom att använda koden.

NOTERA – Kampanjkoden är bara möjlig att använda fram till och med 2018-11-04. Givetvis kan du fortsatt lägga upp annonser där efter, men tänk på att objekten måste säljas senast den 2018-11-11 för att räknas in i tävlingen.

Medlemmar som sålt 0 – 5 objekt

Om du har sålt färre än 5 objekt under september 2018 (dvs. ej sålt något alls eller inte nått upp till 5 stycken sålda) beräknar vi din procentuella ökning utifrån 5 sålda annonser, vilket blir det värde du tävlar med att förbättra.

Exempel

Sålde du för mellan 0 och 5 objekt under september månad 2018 så har du därmed ökat med:
100%
när du sålt 10 objekt under tävlingsperioden 2018-10-01 – 2018-11-11
200%
15 objekt
300%
20 objekt
400%
25 objekt osv.

Villkor och regler

 • Tävlingen är enbart för privatpersoner. Företagssäljare får ej delta i denna tävling.
 • Alla annonser som avslutas med vinnande bud eller köp under tävlingsperioden räknas som tävlingsbidrag förutsatt att man registrerat sig med kampanjkoden.
 • Vinstskatt och andra eventuella avgifter betalas av vinnarna.
 • Objekt ska placeras i rätt kategori. Barnböcker ska t.ex. placeras under Böcker & Tidningar och inte under Hem & Hushåll.
 • Vinnarna publiceras på promo.tradera.com/hela-sverige-saljer/ med alias senast två veckor efter avslutad tävling. Vinnarna av större priser meddelas vanligtvis av Tradera via e-mail. Förstapristagaren meddelas i regel via telefon.
 • Familjemedlemmar eller närstående får inte buda på varandras objekt i enlighet med vår budtrissningspolicy.
 • Falska köp medför omedelbar diskvalificering från tävlingen och avstängning från Tradera.
 • Tradera förbehåller sig rätten att avgöra om en transaktion skall räknas med i tävlingen eller inte.
 • Tradera förbehåller sig rätten att avgöra vem som har rätt att delta i tävlingen och vem som har vunnit. Beslut kan inte överklagas.
 • Anställda och anhöriga till anställda hos Tradera/PayPal får ej medverka i tävlingen.
 • I övrigt gäller Traderas användaravtal.